Divadlo Na zábradlí
Obrázek

Slavnostní otevření Divadla Na zábradlí po rekonstrukci

Otevíráme Divadlo Na zábradlí po rekonstrukci.

27. října 2017
17.00 - ??.??

Dj Bětkong
Planeta Nova DJs
DJ Slávek Majer
a další!

Vstup volný.


Divadlo Na zábradlí – koncept rekonstrukce dvorany a interiéru

Požadavek na stavební a dispoziční úpravy přímo souvisí se skutečností, že po mnoha desetiletích se Divadlo Na Zábradlí stěhuje z prostor Pachtova paláce. Druhým významným argumentem pro celkovou rekonstrukci je skutečnost, že do stavební obnovy domu nebylo od poloviny 80. let minulého století investováno.

Od počátku mimořádně zajímavou výzvou byla příležitost vytvořit prvek moderní architektury na Starém Městě při zachování autenticity domu i divadelní scény, současném zkvalitnění provozních poměrů a možnosti přispět k bohaté kulturní historii objektu vytvořením jedinečného prostou divadelního atria. Ten by měl být jednoduchý, univerzální, ale současně inspirující a umožňující proměny stejně jako divadelní scéna, měl by být další kulturní příležitostí, zážitkem a hodnotou, kterou se divadlo trvale prezentuje.

Dvůr divadla je charakteristický svým klínovým půdorysem otevřeným směrem k Anenskému náměstí. Právě tento motiv jsme podtrhli vložením nenápadného skleněného zastřešení s radiálním řazením nosníků a sklem „nastehovaným“ na nosnou konstrukci. Ta je umístěna mimo atrium, aby prostor dvora nerušila a nechala vyniknout detailu historických i nových prvků. Vložená galerie s lehkým skleněným schodištěm je letmo uložená konstrukce, která v prostoru působí dojmem divadelní kulisy, vytváří ale důležitý předprostor pro balkon, nově zpřístupněnou „prezidentskou lóži“ a především umožňuje oddělit provoz návštěvníků a zázemí divadla. Vložená konstrukce galerie i konstrukce vlastního zastřešení jsou viditelně odseparovány od domu z 19. století. Chceme, aby původní tvarosloví nezaniklo, ale naopak bylo obnoveno a prezentováno v kontextu současné architektury. Dvorana je klidný, čistý, téměř galerijní prostor očekávající nápor lidí při divadelním představení nebo jiné kulturní příležitosti.

V kontrastu s vysokou dvoranou je vstupní prostor divadla navázaný na náměstí. Ten je nízkým, komorním pokojem s klenbami, nově vyloženým dřevěnými kostkami, tradičním motivem pražských průjezdů, který se zdle ale rozlévá do divadelního baru a k šatně. Celá koncepce interieru je založena na dialogu původních, matných, omítaných oblých povrchů a vložených rovných lesklých, téměř zrcadlových stěn. Ty nejen provozně oddělují prostor pro návštěvníky a zázemí divadla, ale do domu přinášejí fenomen, má symbolizovat řeč divadla, která je obrazem života a společnosti. Práce s materiály je založená na jednoduchosti, vychází ze samotné nově navržené grafiky divadla Na zábradlí, v základu střídmá a nadčasová hra světlých a tmavých tónů černobílé škály doplněných přírodními materiály, dřevem, kamenem a sklem. Důležitou součástí návrhu je i světlo. Denní, které proniká přes skleněné prvky hluboko do dvora i umělé, které svým rozmístěním a tvarovou lehkostí umožňuje dotvářet divadelní atmosféru.

Nové Divadlo Na zábradlí je jedinečné, plné inspirace i zážitků nejen divadelních.
To vše se v jeho architektuře odráží.

Ing. arch. Marek Tichý

Reprízy

Omlouváme se, repríza této inscenace není na nejbližší dobu plánována.
Pro aktuální termíny našich představení navštivte sekci program.